Lớp học

Lớp học Self-defense

KỸ NĂNG TỰ VỆ

Kỹ năng tự vệ là một môn võ thuật đặc biệt, được tổng hợp từ nhiều môn võ khác nhau để đáp ứng và xử lý một số tình huống thực tế thường gặp ngoài xã hội. Bộ môn võ tự vệ này rất thích hợp cho những người muốn trang bị kỹ năng tự vệ cho chính mình trong thời gian ngắn.

 

KỸ NĂNG TỰ VỆ
THỂ LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP DI CHUYỂN

THỂ LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP DI CHUYỂN

Luyện tập kỹ năng tự vệ ngoài những kỹ thuật chuyên biệt, người tập luyện sẽ được trang bị tốt về thể lực chuyên sâu nhằm tạo điều kiện tốt và phù hợp cho quá trình tập luyện và xử lý các tình huống. Trong quá trình tập luyện các kỹ năng tự vệ, người tập sẽ tiếp xúc với các phương pháp di chuyển dựa trên các quy luật và nguyên tắc của sự vận hành vũ trụ, tự nhiên, chính điều này sẽ giúp người tập có được cách xử lý phù hợp, hiệu quả và hợp lý nhất.

 

ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ CAO

Kỹ năng tự vệ sẽ đạt được hiệu quả với sự nhận thức và ý thức đúng đắn của người tập luyện thông qua sự hướng dẫn của các huấn luyện viên. Đặc biệt hơn, việc tập luyện kỹ năng tự vệ sẽ đạt hiệu quả cao khi chúng ta sắp xếp tập luyện được trực tiếp với huấn luyện viên chuyên trách.

ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ CAO
Lớp học khác
© Copyright 2017 YASA FITNESS CENTER