Lớp học

Lớp học Aikido

AIKIDO - HIỆP KHÍ ĐẠO

Aikido với những giá trị lợi ích sức khỏe và tinh thần đã được kiểm nghiệm và chứng minh thông qua sự tập luyện của đông đảo những người tập luyện Aikido trong nước và trên thế giới. Môn võ Aikido không chỉ mang giá trị lợi ích sức khỏe đơn thuần mà đặc biệt hơn là giá trị tinh thần thông qua những triết lý rất sâu sắc và đặc trưng, thể hiện sự tuân thủ theo những quy luật và nguyên tắc của sự vận hành vũ trụ, tự nhiên. Chỉ những người thực sự tập luyện Aikido mới cảm nhận và nhận ra giá trị chân thật này.

 

AIKIDO - HIỆP KHÍ ĐẠO
KHẢ NĂNG PHẢN XẠ

KHẢ NĂNG PHẢN XẠ

Thông qua quá trình tập luyện Aikido, người tập sẽ phát triển được khả năng phản xạ, khả năng bảo vệ và tự vệ bản thân, khả năng đáp ứng trước những hoàn cảnh mà không ai có thể lường trước được.

 

ĐIỀM TĨNH VỚI CÁCH CƯ XỬ TỐT ĐẸP

Quan trọng hơn đó là cách thức đáp ứng trước những hoàn cảnh như vậy của những người tập luyện Aikido rất đặc biệt, điềm tĩnh với cách cư xử, ứng xử tốt đẹp, phù hợp với quy luật chung, quy luật vận hành chung. Chỉ có vận hành theo quy luật chung của vũ trụ, tự nhiên, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn theo cách mà sự việc đó diễn ra.

ĐIỀM TĨNH VỚI CÁCH CƯ XỬ TỐT ĐẸP
Lớp học khác
© Copyright 2017 YASA FITNESS CENTER